ORAVA KOOL OTSIB OMA MEESKONDA ASJALIKKU JA

SÕBRALIKKU SOTSIAALPEDAGOOGI, LOOVAID NING


UUENDUSMEELSEID AINEÕPETAJAID

Orava Kool võtab konkursi korras tööle:
 sotsiaalpedagoogi (0,5 ametikohta)
 matemaatikaõpetaja (0,6 ametikohta)
 inglise keele õpetaja (0,5 ametikohta)
 kehalise kasvatuse õpetaja (0,5 ametikohta)
 geograafiaõpetaja (0,3 ametikohta)
 tehnoloogiaõpetuse õpetaja (0,2 ametikohta).

Ootame Orava Kooli koostööd väärtustavaid inimesi, kes armastavad töötada
lastega. Kandideerijatel peab olema kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus.
Kandideerimiseks palume saata avalduse, CV ja haridust tõendavate
dokumentide koopiad hiljemalt 5. augustiks 2020 e-posti aadressil
vald@voruvald.ee või postiaadressil Orava küla, Solda tee 22/1, Võru vald,
64101 Võrumaa.
Lisainfo Võru valla haridusspetsialistilt tel +372 525 9707.