ORAVA KOOLIS TOIMUS 9. JUUNIL 2018  KOOLI 145.
AASTAPÄEVA TÄHISTAMINE!

 
Vaata droonivideot  09.06.2018 Oraval:      https://www.youtube.com/watch?v=QM2Vwm2v65U

23. septembil 2019 pildistatud fotode tellimine: http://www.fotoprint.ee/est/avaleht
19. detsember kell 16.00 kooli jõulupidu.
17. detsember
kell 16.00 lasteaia jõulupidu.
10. detsember
kella 8.00 võtab õpilasi vastu psühholoog Kadri Raag.
06. detsember
õpetaja Katrin Kadastik Tallinnas Erasmus+ õpirände seminaril.
05. detsember
õpilasi ja lasteaialapsi nõustab logopeed Kaja Laats (8.00-11.10).
04. detsember
algklassid Tartus teatris.
03. detsember
9. klassile karjäärinõustamine.
03. detsember
kell 14.30 õppenõukogu.
02. detsember
kell 9.00 väljasõit Värskasse ujuma.
02. detsember
direktor haridusjuhtide õppepäeval.
29. november
kell 14.00 direktor Rajaleidjas ümarlaual.
28. november
õpilasi ja lasteaialapsi nõustab logopeed Kaja Laats.
28.november 
kalade õpituba 1.-4.klassile toimub 3.-4. tunni ajal. 
28. november
14.00-17.00 kutsume Orava kandi elanikke tasuta ESMAABI koolitusele, mis on korraldatud Eesti Punase Risti Võrumaa Seltsi poolt. Palume  registreeruda hiljemalt 25. november  lumihell@gmail.com või 53480775.
SOOVIJATE VÄHESUSE TÕTTU JÄÄB ESMAABI KOOLITUS ÄRA!
26. november
kella 8.00 võtab õpilasi vastu psühholoog Kadri Raag.
26. november kell 14.30 töökoosolek, psühholoogi teenuse tõhusast pakkumisest ja koostööst õpetajatega. 
21. november
direktor koolijuhtide nõupidamisel Võru vallamajas.
21. november
3. klassi õpilased ja õpetaja Marje Ilves Vastseliinas Teadmuspäeval.
21. november
õpilasi ja lasteaialapsi nõustab logopeed Kaja Laats.
19. november
kell 12.00 osalevad õpilasesinduse liikmed  Õpilasesinduste Liidu üldkoosolekul Võrus, saadab õpetaja Maaja Glaser.
19. november
kell 10.00-12.30 Liikuma Kutsuva Kooli infopäev Võru valla koolidele.
18. november
kell 9.00 väljasõit Värskasse ujuma.
15. november
latsiaiaoppajide keelepesä opireis Pärnohe.
14. november
rahvastepalli võistlused  Võrus.
14. november
õpilasi ja lasteaialapsi nõustab logopeed Kaja Laats.
7. november
7.-9. klassi õpilased võrkpallivõistlustel Võrus. Väljasõit 9.00, saatja õpetaja Heli Lumi.
7. november
õpilasi ja lasteaialapsi nõustab logopeed Kaja Laats.
6. november
"Kullõ, ma loe Sullõ" üritus Põlvas. Laste saatja õpetaja Marje Ilves.
5. november
kooli kokad Tiina Lõhmus ja Vaike Jaanus mahetoidu kogemuste õppepäeval Tallinnas.
4. november
kell 9.00 väljasõit  Värskasse ujuma.
VÕRO KEELE NÄTÄL 04.11-10.11.2019.   KOAMI ÜTITSELT VAIPA.
31. oktoober
külastab kooli vallavanem Kalmer Puusepp. 
29. oktoober
kell 14.30 õpetajatele arvutikoolitus delikaatsete isikuandmete kaitsmiseks. Koolitajad: Tiim  ja Toomas.
29. oktoober
kella  8.00 võtab õpilasi vastu psühholoog Kadri Raag.
28. oktoober
rahvakultuuri päeva raames osalemine Lindora laadal.
25. oktoober
kell 9.00 töökoosolek.
24. oktoober
kell 9.00-16.00 arengukava koostamise koolitus kõigile kooli töötajatele, hoolekogu liikmetele ja lastevanematele.
22.oktoober
õpetaja Marje ja õpetaja Kadri Otepää Gümnaasiumis klassiõpetajate sügisseminaril
16. oktoober
kell 8.00 eelkooli lapsed ja 1.-4. klass KIK väljasõidul Tartusse.
15. oktoober
kell 17.30 lastevanemate üldkoosolek. Peaettekanne  küberturvalisuse teemal on Tiim Salumäelt.
10. oktoober
kell 18.00 Võru valla õpetajate päeva üritus Kandles.
3. oktoober õpetaja Anne "Koolibri" kirjastuse koolitusel.
02. oktoober-08. oktoober
küllakutse kultuurivahetusprojektiga  "Läbi sajandite" Udmurtia Vabariiki Iževski linna. Osalevad õpilased, vene keele õpetaja Maaja Glaser ja direktor. Väljasõit 2. oktoobril kell 00.45 koolimaja juurest.
1. oktoober
loodusõpetuse tasemetöö 4. klassile (riiklik).
30. september
eelkooli lapsed ja 1.-3. klass Värskas ujumas. Väljasõit 9.00.
30. septembrist alustavad tööd kõik kooli huviringid.
27. september
kell 10.00-14.00 liikumise ja tervisliku toitumise päev.
27. september
8. ja 9. klass  KIK projekt raames Kabli RMK-s linde uurimas
26. september
kell 14.30 õppenõukogu.
25. september
Võru Mk koolide 1.-9. kl murdmaajooksu MV.
25.september õpetaja Anne Avita kirjastuse õppepäeval
24. september
loodusõpetuse tasemetöö 7. klassile (riiklik). 
23. september
kell 9.00 pildistamine klasside kaupa. Autahvlifotod.
19. september
Võru MK koolide 6.-9. klasside tüdrukute jalgpalli MV Võrus.
17. september
Võru MK koolide 6.-9. klasside poiste jalgpalli MV Võrus.
13. september
õpetaja Ene Säinast osaleb Võrumaa ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajate aineühenduse koosolekul Võru Kesklinna koolis.
11. september
kell 17.00 lasteaia lastevanemate koosolek.
05. september
direktor Võru valla koolijuhtide nõupidamisel.
03. september
direktor koolijuhtide maakondlikul nõupidamisel.
3.september  õpetaja Anne Koolibri kirjastuse õppepäeval
02. september
2019  kell 9.00 Orava kooli tarkusepäeva aktus.