Orava Koolis jätkub pärast 15. maid distantsõpe. Vastavalt vajadusele korraldame alates 18. maist kontaktõpet, mis on  pigem erandlik ning mõeldud lisatuge vajavatele õpilastele, kelle jaoks ei ole distantsõpe andnud soovitud tulemusi. Kontaktõppe vajadusest teavitab perekonda klassijuhataja.
                                                                                                                 

ORAVA KOOL OTSIB OMA MEESKONDA ASJALIKKU JA SÕBRALIKKU SOTSIAALPEDAGOOGI.

Orava Kool kuulutab välja konkursi sotsiaalpedagoogi 0,5 ametikoha täitmiseks alates 

30. aprillist - 29. maini 2020.  

Nõudmised kandidaadile:

  • sotsiaalpedagoog vastab kvalifikatsiooninõuetele;

  • sotsiaalpedagoog on väga hea suhtlemisoskusega;

  • sotsiaalpedagoog väärtustab koostööd.

Omalt poolt pakume koostöist, toetavat ja positiivset töökeskkonda ning võimalust panustada kooli ja enesearengusse.

Kandideerimiseks tuleb esitada avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad, mis palume saata 29. maiks 2020 e-posti aadressil

kool@orava.ee

või postiaadressil Orava küla, Solda tee 22/1, Võru vald, 64101Võrumaa.

Lisainfot saab kooli direktori kt telefonilt +372 5341 4706.

 
Vabariigi Valitsuse 12.03.2020 korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kuulutati välja eriolukord seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas. 

       Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused uksed alates 16. märtsist ning lähevad üle distantsõppele. 

Kehtestatud eriolukorra tõttu on viidud tavapärane õppetöö kaug- ja koduõppevormile, esialgsetel andmetel kestab distantsõpe kuni 15. maini. 

                   Eriolukorras on lasteaias avatud alates 27.04.2020 VALVERÜHM.


 Paneme lastevanematele südamele, et mitte tuua lasteaeda haigussümptomitega lapsi

ja võimalusel jätta koju ka terved lapsed.

  • Palume lasteaeda mitte kaasa võtta koduseid mänguasju või muid esemeid!
  • Laste üleandmine toimub välisukse juures õues (vanemaid lasteaia ruumidesse ei lubata).

  • Lasteaia uks on lukus ja lapse üleandmiseks tuleb helistada telefonil: 79 56 485
  • Laste lasteaeda toomine peab olema kooskõlastatud lasteaiaga eelmisel päeval.

Kontaktisikuks õpetaja Rita, telefon: 53 89 00 29

PS! Meie lapsed ja nende tervis on ikkagi kõige kallim vara.RAJALEIDJA JA PPA PÖÖRDUMINE LASTEVANEMATE POOLE