ORAVA KOOLIS TOIMUS 9. JUUNIL 2018  KOOLI 145.
AASTAPÄEVA TÄHISTAMINE!

 
Vaata droonivideot  09.06.2018 Oraval:      https://www.youtube.com/watch?v=QM2Vwm2v65U

3. septembil 2018 pildistatud fotode tellimine: http://www.fotoprint.ee/est/avaleht
13. veebruar sõbrapäeva üritus Kütiorus ja Veemäel.
25.-26. jaanuar
nooremate NK ja KT laager Rõuges.
24. jaanuar
Võrumaa noorkotkaste ja kodutütarde suusapäev ja -võistlus Haanjas.  
20. jaanuar
osaleb õpetaja Maaja Glaser  kodutütardega Kodutütarde aastapäeva tähistamisel Pokumaal.  
19. jaanuar
osaleb õpetaja Maaja Glaser  Kodutütarde üleriigilise aastapäeva tähistamisel Räpinas. 
18. jaanuar
seoses Kodutütarde 87. aastapäevaga kodutütarde ja noorkotkaste vormikandmise päev. Kõik Orava rühma liikmed tulevad kooli pidulikus vormis.
17. jaanuar
kell 10.00 ümarlaud. Osalevad direktor, eripedagoog ja valla lastekaitsetöötaja.
17. jaanaur
osalevad tüdrukud jalgpallivõistlustel. Väljasõit 9.00.
17. jaanuar
õpetajate õpirände projektikoosolek kell 13.45 keemia klassis.
15. jaanuar
osalevad poisid jalgpallivõistlustel. Väljasõit 8.15.
15. jaanuar
kell 10.45-11.30  algab eelkool.
11. jaanuar
osalevad direktor ja inglise keele õpetaja Katrin Kadastik Erasmus+ koolitusel Tallinnas.
10. jaanuar 
osalevad Rasmus Süvaorg ja Annabel Abel Võrus noorkotkaste ja kodutütarde noortekogu koosolekul.
7. jaanuar
kell 9.00 sõidavad õpilased noortekeskuse üritusele Kuutsemäele.
4. jaanuar
lasteaiaõpetajad "Keelepesä" koolituspäeval Võrus.
2.-3. jaanuar 2019 
kell 9.00 Võrumaa Punase Risti esmaabi koolitus kogu personalile.
21. detsember
 pidulik jõululõuna töötajatele.
20. detsember
kell 16.00 kooli jõulupidu.
19. detsember
kell 16.00 lasteaia jõulupidu.
18. detsember kell 13.45 õpilasesinduse koosolek.
17. detsember
advendihommik.
13. detsember
kell 9.00 lasteaias külas politseitöötaja projekti "Tunnen, tean, oskan" raames .
10. detsember
advendihommik.
7. detsember
direktor Võru vallamajas infopäeval "Tugiisik koolis".
7. detsember
õpetajad Katrin ja Kaire Võrumaa inglise keele õpetajate õppepäeval Tartus.  
05. detsember
kell 14.30 õppenõukogu.
04.  ja 06. detsember
IELS rahvusvaheline alushariduse ja laste heaolu uuring lasteaias (5- aastastele lastele).
3. detsember advendihommik.
30.november
õpetaja Ene Säinast osaleb Mikitamäel maakonna ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate kohtumisel riigikogu liikme Inara Luigasega.
30.november   1. - 5. klass Tartus teatris. 
28. november
Punase Risti hügieenipäev 1.-3. klassile. Väljasõit 11.00, loengud Olevi 23, Kubija SPA külastus, õhtusöök. Tagasisõit Võrust 17.30. Saadab õpetaja Katrin.
27. november
7. klassi klassiõhtu.
27. november
kell 9.00 lähevad 1.-2. klass Värskasse ujuma, 4.-5. klass kohtuma päästjatega.
27. november pärast tunde õpetajate töökoosolek.
26. november
vene keele olümpiaad. Greta Süvaorg saavutas 4. koha õpetaja Maaja Glaseri juhendamisel.
26. november
kell 11.55 kadrilaat.
24. november 
õpetaja Ene Säinast osaleb II Navi ajaloopäeval Navi seltsimajas.

22. november kell 8.55 ERSO muusikute 100 kontserti Eestile, keelpillikvartett Ardor kontsert Orava Koolis.
21. november
kell 19.00 Põlvas teater "Paunvere poiste igavene kevade". Väljasõit bussijaamast 18.00.
20. november
kell 9.00 lähevad 1.-2. klass Värskasse ujuma.
19. november kell 15.00  eripedagoog, õpetaja Katrin ja direktor Kagu-Eesti  Rajaleidja keskuses ümarlaual.
16. november
kell 10.15 väljasõit 4.-5. klasside rahvastepalli võistlustele Võrru. Saadab õpetaja Heli Lumi.
15. november  
osaleb õpetaja Maaja maakonna vene keele õpetajate aineühenduse õppepäeval Tartus. 
15. november
kell 10.00 päästealane üritus 1.-3. klass ja eelkool. Tulest targem! Päästjatel külas!
14. november kell 17.00 lasteaia rühmakoosolek.
10. november latsiaiaoppaja ja direktri opireisil Mulgimaalõ.
9. november kell 9.00 sõit terve kuul Piusa kaema filmi "Tuulte tahutud maa".
8. november 11. 00 sõitva 6.-9. klass Võrro muuseumihe.
7. november   4. klassi opilasõ Rõugõ Põhikoolih matemaatilidsel päälelõunal.
7. november kell 13.00 võro keeleh lugõmine "Kullõ, ma loe sullõ"  Võro latsiraamadukogoh. Võro keele lugõmisvõigõlusõst võtsõ ossa Mireli Koddala (op Marje Ilves), Kertu Rätsepp (op Maarika Kaldmäe), Kersti Glaser (op Maaja Glaser) ja Roland Land (op Maaja Glaser). Kertu Rätsepp tull´ umah vanusõrühmäh kolmõ paremba sekka, Kersti Glaser sai Uma Pido eräpreemiä.
6. november 2.-3. klass tsuklõmah.
5. november kell 11.55 kokkosaamine Merle Jäägeriga.
5.-11. november võro keele nätäl.
31. oktoober kell 9.00-12.00 nõustab koolipsühholoog Anneli Peitel.
30. oktoober kell 9.00-17.00 nõustab koolipsühholoog Anneli Peitel.
30. oktoober kell 9.00 2.-3. klass ujumas.
25. oktoober kell 8.00 sisekoolitus "Õpetajalt õpetajale".
23. oktoober
õpetaja Ene Säinast on Võrumaa ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajate aineühendusega õppekäigul Rahvusarhiivi Noora uues hoones Tartus.
22. oktoober
õpetajad osalevad Võrus Kagu-Rajaleidja keskuse konverentsil "Heaolemine" laste ja noorte vaimsest turvalisusest ja tervisest.
19. oktoober 2. klassi klassiõhtu.
19. oktoober  1. ja 3. klassi õpilased külastavad raamatukogu
18. oktoober kell 13.45 õpilasesinduse koosolek keemia klassis. 
17. oktoober
kell 14.30-16.00 digitahvli kasutamise koolitus.
16. oktoober kell 10.00 koolis külalised Komimaalt.
12.-13.oktoober õpetaja Katrin eTwinningu koolitusel Tartus. 
12. oktoober 
kell 8.00 sõidavad  8. ja 9. klass KIK projekti "Loodusega sõbraks!" õppekäigule Võrtsjärve õppekeskusesse. Programm "Kalad " kestab 3,5 tundi. Saadavad õpetajad Maarika Kaldmäe, Piret Pärn ja Heli Lumi. 
11. oktoober
kell  11.00 toimub lasteaias projekti „Tunnen, Tean, Oskan" raames planeeritud liiklusalane tegevus, läbi viib abipolitseinik  Ilmar Ploom. 

10. oktoober kooli külastavad Võrumaa kultuuritöötajad. 
7. oktoober
õpetaja Maaja  osaleb Tartus Haridustöötajate Liidu õppepäeval.  
5. oktoober
4. ja 5. klass Värska veekeskuses.
5. oktoober
õpetajate päev koolis ja lasteaias.
4. oktoober
kell 18.00 õpetajate päeva tähistamine kultuurmajas Kannel.
3. oktoober
õpetaja Maarika Kaldmäe koolitusel Tartus.
3. oktoober
õpetaja Maaja Glaser osaleb Võru instituudis koosolekul, kus arutletakse SA Võrumaa Arenduskeskuse esindajatega võru keele ja kultuuri õpetamisega seonduvaid koostöövõimalusi. 
2. oktoober
kell 14.30 õppenõukogu. 
2. oktoober
õpetaja Maaja pärismustantsu koolitusel Võrus.
2. oktoober
direktor Võru vallavalitsuses eelarveprogrammi Veera tutvustaval  infopäeval.

28.september õpetaja Anne "Avita" kirjastuse õppepäeval.

28. september koolispordinädala raames toimub liikumispäev: 1.-5. klass 10.00-11.30 jalgpallitund külalistega, 6.-9. klass 12.00-14.30 staadionil pesapall. Vihmase ilma  korral saalis saalihoki. Palume riietuda ilmale vastavalt!

27. september õpetajad Maarika ja Maaja osalevad võru keele õppepäeval Võru instituudis.

27. september  kell 17.30 lastevanemate üldkoosolek. Päevakorras:  Võrumaa Rajaleidja Keskusese psühholoog Tea Ausin ja sotsiaalpedagoog Iiris Tagen räägivad kodu ja kooli rollidest; anname tagasisidet üldhariduskoolide rahuloluküsitlusest 2018; kodukord; ülevaade hoolekogu tööst, jooksvad küsimused. 

26. september kell 15.00 kooli külastab Võru valla eelarvekomisjon ja peab koosoleku.

24. september- 28. september spordinädal.

24. september kooli 145. sünnipäeva tähistamine.

21. september osaleb õpetaja Ene Säinast Võrus Kreutzwaldi koolis toimuval maakonna ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajate koosolekul. 

21. september 6.-9. klassi tüdrukute jalgpallivõistlused Võrus. Väljasõit 9.00. 

20. september 6.-9. klassi poiste jalgpallivõistlused Võrus. Väljasõit 9.00.

19. september õpetaja Maaja Glaser  vene keele õpetajate õppeseminaril Võrus.
18. september kell 9.00 noorsoopolitseinik Inga Ploom annab 1. klassile üle liiklusaabitsad.

17. september kell 10.10 sõidavad 4.,5.,6. ja 7.  klass KIK projekti "Loodusega sõbraks!" õppekäigule Võrtsjärve õppekeskusesse.  Programmid "Kalad " ja "Selgrootud". Programm kestab 12.00-15.30. Tagasi jõutakse kell 17.00.  Saadavad õpetajad Kadri Kivit ja Maaja Glaser. Lõunatoit saab kooli poolt kaasa antud.
13.september
õpetaja Anne "Koolibri" kirjastuse õppepäeval 

13.september õpetajad Kadri ja  Marje  Puiga Põhikoolis ainesektsiooni töökoosolekul.

11. september kell 9.00 sõidab lasteaed KIK projekti raames Piusa Külastuskeskusesse.
10. september
kell 8.00 sõidavad 1., 2. ja 3. klass KIK projekti "Loodusega sõbraks!" õppekäigule  Võrtsjärve õppekeskusesse. Programmid "Kalad" ja "Veetaimed". Programm kestab 10.30-12.00. Tagasi jõutakse kell 14.00. Saadavad õpetajad Katrin Kadastik ja Heli Haring. Lõunatoit saab kooli poolt kaasa antud.

03. september kell 9.00 kooliaasta avaaktus. Pärast aktust pildistamine klasside kaupa alates noorematest, dokumendifotode, sõbrapiltide tegemise võimalus. Fotograaf Riho Semm. Koolipäeva lõpp pärast lõunasööki (algab 11.30) ehk orienteeruvalt kell 12.00. Pildistamise tõttu võib koolipäev vanemates klassides ka pisut pikeneda.


31. august kell 9.00 õppenõukogu.
27. august kell 9.00 töökoosolek.
21. august tervisebuss Oraval.
17. august motivatsioonipäev lasteaedadele Seedri Puhketalus. Osalevad direktor, lasteaiaõpetajad ja õpetaja abi.
02. august kell 9.00  konkursikomisjoni koosolek.

29. juuni-02. juuli Udmurdi-Võru laager.
22. juuni õppenõukogu kell 10.00.
15. juuni
LÕPUAKTUS kell 17.00.
13. juuni
põhikooli valikaine eksam.
13. juuni
õppenõukogu kell 17.00.
12. juuni
viimase koolipäeva aktus. 
9. juuni
kell 16.00 Orava kool 145. aastapäevale pühendatud  juubelikokkutuleku aktus. 
8. juuni
põhikooli matemaatika lõpueksam.
6. juuni
kell 11.00 orienteerumine.
5. juuni
kell 13.30 õppenõukogu.
4. juuni
õppereis Tallinnasse ja Naissaarele. Väljasõit 5.30 koolimaja juurest. Tagasi jõutakse õhtul peale kella 20.00.
2. juuni
Uma Pidole väljasõit koolimaja juurest kell 9.45 (bussijuht Ilmar Ploom). Proovid algavad meie lastel 10.45.
1. juuni
koolipäev noortekeskuses.
1. juuni
põhikooli eesti keele lõpueksam.

31. mai 1.-4. klassi ekskursioon Võrumaal.
31. mai kell 16.00  lasteaia lõpupidu.
28. mai tutipäev.
25. mai jalgpallivõistlused Rõuges.
24. mai õpetaja Maaja Glaser osaleb vene keele õpetajate õppeseminaril Võrus.
23. mai Võrumaa koolinoorte kergejõustikuvõistlused Võrus. Sander Süvaorg saavutas  PA  kõrgushüppes 2. koha, kaugushüppes ja 100m jooksus 3. koha.
22. mai
Võrumaa koolinoorte kergejõustikuvõistlused Võrus.  Henry Ilves saavutas kuulitõukes I koha ja kettaheites 6. koha.
22. mai kell 9. 40 on 6. klassi riiklik tasemetöö matemaatikas.
22.-27. mai õpetajad Kaire Hakk ja Katrin Kadastik Erasmus+ projektikohtumisel  Slovakkias.
21.-22.  mai väljasõiduga  kell 11. 30 läheb 5. klass ellujäämislaagrisse Voki külla.
18. mai 1.-3. klassi poiste jalgpallivõitlused Rõuges.
17.-18. mai 5.-7. klassi Kihnu reis.
16. mai kell 11.55 abipolitseinik viib läbi  1.-3. klassile ja eelkoolile loengu liiklusohutuse teemadel.
15. mai kooli külastab eakate õpetajate selts Astra, kell 10.00 tervituskontsert külalistele .
15.mai  1.klass võttis osa uurimistööst ,,H2O, võta kaevust ja joo" ning  osaleb Hullu Teadlase IV teaduskonverentsil.
11. mai kell 12.00-14.30 Erasmus+ projekti raames ülekooliline PEREPÄEV!
9. mai murdmaajooksu MV Võrus.
8. mai 8.-9. klass eksursioonil Siguldas.
8. mai õpetajad Katrin Kadastik  ja Heli Haring Tartus koolitusel.
4. mai õpilased ja õpetajad osalevad Võru Vallavalitsuse  tunnustusüritusel.
4. mai koristustalgud Hanikase vana koolimaja ümbruses.
2. mai näitering esineb Orava raamatukogus.
26. aprill  õpetaja Maaja Põlvas võru keele õpetajate õppepäeval.
25. aprill direktor Võru Vallavalitsuses infopäeval.
23. aprill kell 9.00 õpetajate töökoosolek.
23.-25. aprill 5.-6. klass Rootsis, saadavad klassijuhatajad.
20. aprill väljasõiduga kell 10.40 osaletakse Puiga näitemängupäeval.
20. aprill kell 10.00-14.30 kodukoha 2. koristuspäev pargis. Võta võimalusel kodunt reha kaasa. Pane selga vastav riietus.
19. aprill
algusega kell 10. 00 on 1. klassi õpilased ja näiteringi lapsed Lasval teatris.
19. aprill
väljasõiduga 10.00 osalevad õpilased karjääripäeval Väimelas.
19. aprill kell 12.00-14.30 kodukoha 1. koristuspäev pargis. Õpilastel lubatud puududa mõjuval põhjusel ! Võta võimalusel kodunt reha kaasa. Pane selga vastav riietus. Vihmase ilma tõttu lükkub 20. aprilli, algusega kell 10.00!
19. aprill kell 16.00 perepäev lasteaias.
18. aprillil
väljasõiduga kell 12.50 osalevad Greta Süvaorg, Tenely Palu, Berit Rätsepp, Britten Toomemägi, Loren Seim, Karolin Tuul, Eva-Lotta Krigul, Mary Helene Vaher ja Rain Oper maakondlikul venekeelsete laulude päeval Võru Kreutzwaldi Koolis.
18. aprill
kell 17.00 lõpukassi lastevanemate koosolek.
17 aprill kell 8.05 toimub 9. klassi loodausainete integreeritud e-test  arvutiklassis. Kestus 150 minutit.
17. aprill kell 14.30 õppenõukogu.
13. aprill kell 9.00 on 8. klassi uurimustööde  kaitsmine.
11. aprill kell 12.15 filmi "Seltsimees laps" ühiskülastus Piusas. Väljasõit koolimajast 11.50. Tagasisõit algab 14.00.
10. aprill kooliliiga vabariiklikud võrkpallivõistlused Viljandis, osaleb 7. ja 9. klassi tüdrukute võistkond.
5. aprill 5 õpilast osalevad sudokude lahendamise võitlustel Võrus.
28. märts 7.-9. klassi tüdrukud võrkpallivõistlustel Võrus. Orava Kooli 7. ja 9. kl tüdrukute võistkond kosseisus

Annabel Abel , Katry Kerge, Kairiin Koddala, Eva – Lotta Krigul, Kadri Kütt, Laivi Loosaar, Loren Seim saavutas III koha Võrumaa koolide 7.-9. klasside võrkpalli meistrivõistlustel.

28. märts kell 13.00  külastab kooli ja osaleb ümarlauas  "Rajaleidja" spetsialist Maarja Masing.
23. märts võrkpallivõistlused Oraval.

Orava Kooli 4.-6. kl tüdrukute võistkond kosseisus Mirell Abel , Kersti Glaser, Mairika Kerge, Berit Rätsepp, Helena Rätsepp, Greta Süvaorg, Eleri Urgard saavutasid III koha Võrumaa koolide 4.-6. klasside tüdrukute võrkpalli meistrivõistlustel ja miniliigas.  Orava Kooli 4.-6. kl poiste võistkond kosseisus Gerd Kerge, Roland Land, Rain Oper, Rait Oper, Enrih Rätsepp, Rasmus Süvaorg, Andry Suurmann saavutas III koha Võrumaa koolide 4.-6. klasside poiste võrkpalli meistrivõistlustel ja miniliigas.

23. märts näitering Lasval Võrumaa laste ja noorte näitemängupäeval. Karolin Tuul sai parima näitleja eriauhinna.

22. märts võrkpalli kooliliiga finaal Nõus. Orava Kooli 7. ja 9. kl tüdrukute võistkond kosseisus Annabel Abel , Katry Kerge, Kairiin Koddala, Eva – Lotta Krigul, Kadri Kütt, Laivi Loosaar,

Loren Seim, Kaisa Urgard saavutas II koha võrkpalli lõunaregiooni võistlustel.

22. märts näitering Elvas. Karolin Tuul ja Aveliis Kasekamp  said kiidukirja veenva ümberkehastumise eest.
17. märts Eesti meistrivõitlustel vibulaskmises sai Karl Kikas 3. koha ja Jaan Rudolf Vaher 5. koha.
16. märts trimestri lõpp.
14. märts emakeelepäev. Klassides toimuvad etteütlused. Parimad: Caspar, Luisa, Andry, Mirell, Kersti, Greta, Britten, Jaan Rudolf, Eva-Lotta, Loren.
14. märts  kell 15. 30 ommava kutsutu Loren Seim,  Kersti Glaser, Mairika Kerge, Greta Süvaorg  ja Roland Land kooh õppajidõ Maarika ja Maajaga imäkeelepääväl, Võro instituudih  latsi ja nuuri kirätöie võistlusõ "Mino Võromaa 31" parõmbidõ kirotajidõ avvustamisõlõ ja timahavatsidõ Hindätiidmise avvuhindu kätteandmisõlõ! Võrukeelsete juttude autasustamine: II-III kotus Loren Seim, I-II kotus Kersti Glaser, Greta Süvaorg- eläjäjutu eripreemiä, Roland Land- uma pido jutu eripreemiä, Mairika Kerge- luulõtusõ eripreemiä.

14. märts kell 15.00 külastavad kooli Võru vallavolikogu liikmed.

14. märts kell 16.00 hoolekogu koosolek.
12. märts kell 14.30 koosolek õpetajatele.
9. märts kell 13.20 külastab kooli haridus- ja teadusminister Mailis Reps.
9. märts osaleb folkloorirühm Käopojad Võrumaa laste folklooripäeval Puigal.
8.-9.  märts
õpetaja Katrin ja eripedagoog osalevad koolitusel Tartus.
8. märts direktor osaleb Võrus lasteaias "Sõleke" koolitusel  "Õigusalased teadmised haridusasutuse juhile". 
7. märts
osalevad Jaan Rudolf Vaher  ja Roko-Julius Lõhmus võru keele olümpiaadil "Ütski tark ei sataq taivast" Võrus. Jaan Rudolf saavutas 5.-6. koha.
2. märts
 õppaja Ene om minevaastadsõ avvuhinna saaja esindäjä Hindätiidmise  avvuhinna hindamiskogoga Vana-Võromaa tuuril.
1. märts
töötajatele ERM-i külastus. Väljasõit 10.10.
28. veebruar   õpetajad Marje ja Kadri Tartus koolitusel.
27. veebruar osaleb õpetaja Maaja  Võrus Eesti Haridustöötajate Liidu õppepäeval.
27. veebruar
kell 9.00 "Orava Kool 145" korraldusmeeskonna koosolek.
24. veebruar-4. märts
vaheaeg.
24. veebruar  kodutütred Mirell Abel ja Tenely Palu olid Orava ausamba juures auvalves.
23. veebruar
külastasid kooli vilistlased Kati Soopere, Katariina Keerd, Laura Suurmann ja Alari Hanschmidt. Kell 10.35 "Eesti Vabariik 100" pidulik aktus: külalisena Valdur Raudvassar, mälestusminutid  vabadussamba juures. Koolipäeva lõpp 12.30.
22.veebruar  3. ja 4. klass bowlingut mängimas.
19. veebruar toimus Põlvas Kodutütarde 86. aastapäeva ja Eesti Vabariik 100 tähistamine. Peavanema tänukirja said Mary Helene Vaher, Mirell Abel, Kersti Glaser, Kertu Rätsepp. Ringkonnajuhatuse tänukirja said Tenely Palu, Berit Rätsepp ja Helena Rätsepp. Noorte Kotkaste Põlva maleva tänukirja said Rain Oper, Rait Oper, Jaan Rudolf Vaher ja Sander Süvaorg.
19. veebruar
2.-3. klass ujumas.
15. veebruar kell 12.50 on 9. klassil kohtumine Võru Gümnaasiumi direktor Karmo Kurvitsaga.
13. veebruar kooliliiga maakondlik võrkpalliturniir Võru Spordikeskuses, väljasõit 9.00. Tüdrukute võistkond koosseisus: Karty Kerge, Kadri Kütt, Eva-Lotta Krigul, Laivi Loosaar, Loren Seim, Kaisa Urgard, Annabel Abel, Kairiin Koddala saavutasid  1. koha. Poiste võistkond koosseisus: Henry Ilves, Roko-Julius Lõhmus, Jaan Rudolf Vaher, Martty Kerge, Karl Kikas, Mihkel Toma, Roland Land, Rasmus Süvaorg saavutasid 4. koha.
13. veebruar 10.00-11.30 vastlapäev. Kõigil palume kaasa võtta kelgud ja panna selga sobiv riietus, sest minnakse ühiselt kelgumäele. 
12. veebruar kell 13.45 õpilasesinduse koosolek (05.02.2018 osales vaid 5 õpilast  10-st),  uus kokkusaamine!
9. veebruar
kell 9.00  loeb lasteaias muinasjutte Orava raamatukogu juhataja Tuuli Dolgošev.
8. veebruar kell 13.45 tuleb õpetajate vestlusringi noorsoopolitseinik Inga Ploom.
7. veebruar
ajarännak 24. veebruari 1918. Kell 10.00-11.30 aulas rahvakoosolek, iseseisvusmanifesti lugemine, näitemäng, tants.
5. veebruar kell 13.45 õpilasesinduse  koosolek.
5. veebruar 2.-3. klass ujumas.
2. veebruar Tartu rahulepingu aastapäeval asetasid  5.-6. klassi õpilased koos kaitseliitlastega mälestuskimbu ja küünlad Orava vabadussamba jalamile ning laulsid hümni.
1. veebruar  kell 13.45 kovisioon õpetajatele, läbiviija Maarja Masing. 
1. veebruar "Rajaleidja" sotsiaalpedagoog Maarja Masing kohtub 7. 8. ja 9. klassi õpilastega.
29. jaanuar kell 17.00 lastevanemate üldkoosolek lasteaias.
29. jaanaur 2.-3. klass ujumas.
25. jaanuar
tutvustab vilistlane Hella Lillmaa 5.-9. klassi õpilastele oma kaitseväeteenistust ja õpinguid Sisekaitseakadeemias.
25. jaanuar 6.-9. klassi poisid saalihoki võistlustel Võrus.
23. jaanuar 6.-9. klassi tüdrukud saalihoki võistlustel Võrus.
23. jaanaur kell 14.30 õppenõukogu.
22. jaanuar kell 15.00 hoolekogu koosolek.
22. jaanuar 2.-3. klass ujumas.
19.jaanuar
   1. - 4. klass Tartus  teatris ja loodusmuuseumis.
18.jaanuar  õpetajad Marje ja Kadri klassiõpetajate ainesektsiooni töökoosolekul Kääpa Põhikoolis.
15. jaanaur 2.-3. klass ujumas.
9. jaanuar kell 17.00 "Orava Kool 145" korraldusmeeskonna kokkusaamine.
5. jaanuar kell 9.00 psühholoogi koolitus  õpetajatele "Kuidas tunda end tugevana?".
6.jaanuar   õpetaja Kadri Vilustes Kagu - Eesti tantsupeo 2. seminaril.
4. jaanuar kell 9.00 õpetajate töökoosolek.
3. jaanuar õpetajad Marje ja Kadri Tartus  "Tark tarbija" jätkukoolitusel, Maaja Rahvakultuuri Keskuse toetusprogrammide infopäeval Võrus.
27. detsember kell 9.00 külastavad lasteaeda Värska lasteaia töötajad.
21. detsember jõulunädala raames kultuuri- ja orelimuusikatund Vastseliina kirikus. Väljasõit 10.30.
20. detsember kooli jõulupidu kell 16.00.
19. detsember kell 10.00 majas Põlvamaa "Rajaleidja" spetsialistid. Perede nõustamine
19. detsember lasteaia jõulupidu kell 16.00.
14. detsember väljasõit 12.30, 5.-9. klass osalevad Sepo Seemani kontserdil Värskas. Ujumine Värskas.
13.-14. detsember õpetaja Katrin koolitusel Tartus.
13. detsember kell 13.00 eripedagoog ja direktor osalevad Võrumaa "Rajaleidjas" HEV teemalisel ühisarutelul .
12. detsember kell 12.00 õpilaskontsert Orava pensionäride peol.
11. detsember kell 8.55 advendihommik. Esinevad lasteaialapsed ja 8. klass.
8. detsember direktor hädaolukorra lahendamise koolitusel Põlva MV-s.
7. detsember direktor HEV teemalisel infopäeval Tartus.
7. detsember kell 8.00 lähevad 1.-5. klass Värskasse ujuma.
4. detsember advendihommik.
28. november kell 17.00 "Orava Kool 145" korraldusmeeskonna  koosolek.

24. november 4.-5. klassi tüdrukute piirkondlikud rahvastepallivõistlused Võru Spodihallis. Väljasõit 9.00.
23. november kell 12.00 kadrilaat. Heategevuslik üritus, millega toetame Võru kodutute loomade varjupaika. Annetuskast avatud laadal ning kogu neljapäevase ja  reedese päeva. Koguti 125,33 eurot.
21. november 5. klassi klassiõhtu Värska Veekeskuses.
20. november  9. klassi klassiõhtu.
15. november Orava Kooli 6.-9. klassi õpilased külastavad Tallinnas Riigikogu 10.45-14.00, väljasõit kooli eest 6.30. Kindlasti tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument! 1.-5. klassil kodus õppimise päev, ülesanded e-koolis.
14. november kell 13.00 koolitus "Eliisi" kasutamisest lasteaias (lasteaiaõpetajatele).
13. november kell 18.00-20.00 isadepäeva üritus spordisaalis. Lapsed  koos isaga vibu laskma (treeneri juhendamisel)!
13. november 8.-9. klass ekskursioonil Võrumaa Kutsehariduskeskuses. Väljasõit 10.10.
10. november osaletakse kutsetega ( Rasmus Süvaorg, Margarita Keerd, Timo Lillmaa, Getter Dolgošev, Birgit Rätsepp, Loren Seim, Kertu Rätsepp, Karolina Rätsepp, Marje Ilves, Maarika Kaldmäe, Maaja Glaser) Võrus Kultuurimajas "Kannel "  "Mino Võromaa" tänuüritusel, algus 14.00.

09. november võru keele nädala raames valminud mardimaskidega pildistamine (klasside kaupa).
09. november II ja III kooliastme võrukeelse muinasjutu ettelugemine.
08. november 3.-5. klass osalevad rahvastepallivõistlustel Põlvas. Võistkond koosseisus Kersti Glaser, Helena Rätsepp, Mirell Abel, Lisete Kõdala, Karolina Rätsepp, Kertu Rätsepp, Eleri Urgard saavutas 4.-5. klasside tüdrukute rahvastepalli MV 1. koha.
Võistkond koosseisus Rain Oper, Rait Oper, Gerd Kerge, Kaimar Rätsepp, Andry Suurmann, Kristjan Kerge, Trevor Kütt saavutas 4.-5. klasside poiste rahvastepalli  MV 6. koha.
07. november "Keelepesa" üritus lasteaias.
07. november õpilased osalevad üritusel "Kullõ, ma loe sullõ" Võru Lasteraamatukogus kell 13.00.
06. november I kooliastme võrukeelse muinasjutu ettelugemine.
06.-12. november võru keele nädal. Õppetöö toimub valdavalt võru keeles.
2. november noortekonverents Põlvas, väljasõit 7.45. Osalevad 8.-9. klass.
2. november kell 9.00 "Keelepesa" üritus lasteaias.
30. oktoober kell 18.00 hoolekogu koosolek.
30. oktoober 8.-9. klasside karjäärinõustamised "Rajaleidja" spetsialistide poolt.
30. oktoober 2.-3. klass Värskas ujumas.
29. november kell 16.00 "Mamma Mia!" etendus "Vanemuises".
28. oktoober Lindora laat
26. oktoober kell 10.00 koolitus "Õppimist toetav hindamine" Mikitamäel.
26. oktoober õpetaja Katrin "Vaikuseminutid" baaskoolitusel.
26. oktoober õpetajad Marje ja Kadri  maakonna klassiõpetajate väljasõidul Haapsalus.
25.oktoober-29. oktoober õpetaja Kaire ja direktor Erasmus+ projektikohtumisel Portugalis.
25. oktoober esineb folklooriansambel "Käopojad" Põlva maakonna raamatukogutöötajatele.
23. oktoober kell 12.30 õpetajate töökoosolek.
23. oktoober kell 9.00 koolitus "Õppimine digiajastul".
20. oktoober pildistamine.
19. oktoober toimub 8. ja 9. klassi õpilastele töötuba "Tööotsing ja tööle kandideerimine". Päeva viib läbi Eesti Töötukassa noorte karjääriinfo spetsialist Kristi Randla.  
17. oktoober 2.-3. tund 8. klassi õpilaste nõustamine M. Sats poolt.
16. oktoober kell 17.15 lastevanemate koosolek lasteaias.
12. oktoober kell 15.00 direktor hariduse ja kultuuri valdkonna kokkusaamisel Võru vallas.
11. oktoober õpetaja Maaja laulu- ja tantsupeo tänuüritusel Räpinas.
09. oktoober kell 13.45 koolitus "Õppimine digiajastul", 7. tund jääb ära!
07. oktoober õpetajad Maaja ja Marje osalesid Võru Instituudi õppepäeval
06. oktoober  teatemaraton, õpetajad Kadri ja Marje koolitusel.
05. oktoober õpetajate päev
03. oktoober kell 14.30 õppenõukogu
29. september kell 8.00 ja 13.00 KIK loodusprojekti väljasõit (5.-8.klassile) Vitipallu.
28.september 
õpetaja Anne kirjastus "Avita" teabepäeval.
26. september
kell 8.00 ja 13.00 KIK loodusprojekti väljasõit (1.-4. klassile) Vellaverre.
25. september
kell 8.00 KIK loodusprojekti väljasõit (9. klassile) Vitipallu.
25. september kell 13.45 õpetajate koolitus "Õppimine digiajastul", 7. tundi ei toimu!
21.september 
õpetaja Anne  kirjastus "Koolibri" õppepäeval.
21. september 
3. ja 4. klassi klassiõhtu.Peame sügise sünnipäeva.
21. september
õpetaja Katrin "Vaikuseminutid" baaskoolitusel.
19. september
4.-9. klassi lapsed  jalgpallivõitlustel Põlvas, saatja õpetaja Heli Lumi.
19. september kell 18.00 lapsevanemate üldkoosolek. Lektorid Võrumaa Rajaleidja keskusest Mereli Mändmets ja Iiris Tagen.
18. september kell 10.10 KIK loodusprojekti väljasõit lasteaiale  Kiidjärvele. Tagasi jõutakse 14.00
12. september kell 13.45 õpetajate koolitus "Õppimine digiajastul", 7. tundi ei toimu!
5
. september
lasteaed, 1.-5. klass osalevad Laste Vabariigi üritusel Värskas. Söömine 9.40. Väljasõit 10.10. Tagasisõit algab 12.30 (Oraval 12.50). Saadavad õpetajad Rita, Lea, Marje, Katrin K, Kadri.
1. september
Avaakus kell 9 .00; järgneb ühine "20-aastat Oravale kolimisest" ajaloolise slaidiprogrammi vaatamine, klassijuhataja tund. Söömine kell 10.30 seejärel on lapsed vabad ehk lähevad võimalusel koju!
31.august õppenõukogu kell 9.00

30. august Õpetajad Mikitamäel koolitusel „Õppimist toetav hindamine koolis“
23. august Õpetaja Kaire Hakk  Eesti Inglise Keele õpetajate seltsi ( EATE) suveseminaril Pärnus.
21.-22.august Õpetaja Kaire Hakk   eTwinningu suvekoolis Pärnus.
21. august
kell 9.00 sisekoolitus WeDo 2.0 robootika ja LEGO Education harivad klotsid.
21.august  Õpetajad  Marje Ilves ja Kadri Kivit  koolitusel Tartus. " Tark tarbija"
18. august
Õpetaja Ene Säinast osaleb Tartus ajalooõpetajate täiendkoolitusel "Totalitarism Eestis Saksa ja Nõukogude okupatsioonide ajal 1940-1953. "
17.august  Õpetaja Kaire Hakk koolitusel Tartus.  "Teacher professional development"
14.august  Õpetajad Heli Lumi ja Kadri Kivit koolide ja lasteaedade suvekoolis Räpinas . " Läbipõlemise ennetamine ja vaimse tervise edendamine pedagoogidele."1.-2.juuli
Folkloorirühm " Käopojad" Tallinnas laulu- ja tantsupeol.

16. juuni kell 16.00 põhikooli LÕPUAKTUS
13. juuni kell 10.00 keemia ja inglise keele (Põlvas)  eksam
13. juuni kell 14.00 vallavanema ja volikogu esimehe pidulik vastuvõtt.
12. juuni kell 8.30 keemia konsultatsioon
9. juuni kell 8.30 keemia konsultatsioon
8. juuni kell 8.30 keemia konsultatsioon,
töötajatele õhtune üritus kell 18.00.
7. juuni kell 10.00 matemaatika eksam
6. juuni kell 8.00 matemaatika konsultatsioon. Kell 9.00 AKTUS. Kell 10.30 lõunasöök ja kell 11.00 lapsed vabad. Kaunist suvepuhkust!
5. juuni kell 9.00 SPORDIPÄEV.
1.-3. klass rahvastepall ja jalgpall; 4.-6. klass pesapall ja jalgpall; 7.-9. klass pesapall ja jalgpall. Ootame osalema ka lapsevanemaid. Vihmase ilma korral üritus spordisaalis. Ürituse  lõpp orjenteeruvalt 12.00
2. juuni kell 8.00 matemaatika konsultatsioon
2. juuni rahvatantsurühm ja folkloorirühm esinevad Tallinnas vanalinna päevadel. Väljasõit 7.00.
1. juuni kell 10.00 eesti keele eksam
31. mai kell 8.00 eesti keele konsultatsioon
kell 17.00 lasteaia LÕPUPIDU
30.mai
 • kell 8.00 eesti keele konsultatsioon
 • Kell 9.00 jalgratturi juhilubade eksam 3.-4.klassi õpilastele
29. mai kell 8.00 eesti keele konsultatsioon
26. mai

 • Toimub tutipidu, algus 9.50.
25. mai
 • 1. klass Värskas veekeskuses ja muuseumis.
 • 6. klassi matemaatika tasemetöö
24. mai
 • A,B,C vanuseklassi kergejõustikuvõistlused Tilsis.
23.mai
 • D ja E vanuseklassi kergejõustikuvõistlused Tilsis.
 • 3.klassi tasemetöö eesti keelest
18. mai
 • Kell 13.00 toimub kevadpidu. Kõik lapsevanemad on palutud!
17.mai
 • 2.-4. klass Tartus  Ahhaa keskuses, kinos, batuudikeskuses.
16. mai
Direktor koolijuhtide nõupidamisel Savernas.

15. mai
 • 1. klass õppepäeval Meenikunno rabas.
11. mai
 • KIK projekt 7.-9. klassi väljasõit Jääaja keskusesse
 • 2. klassi õpilased Tilsis loodusõpetuse õppepäeval ( 2 õpilast)

8.mai
 • kell 9.00 KIK projekti lasteaia väljasõit Peri Mahemõisasse. 
5. mai
 •  8.00 KIK projekti 1.-3. kl väljasõit Karula Rahvusparki.
4.-6. mai
 • Õpilaste ja õpetajate ekskursioon Leetu.
3. mai
 • 1.klass Põlvas teatrietendusel " Okasroosike."
4. mai  
 • KIK projekti 4.-6. kl väljasõit Vällamäele
21.aprill
 •  ansambel Danaros (Rootsist) kontsert.
29. aprill  
 • toimub Erasmus+  ekskursioon

27.-28. aprill
 • Väliskülaliste vastuvõtmine (Erasmus+ projekt)
26. aprill
 • Koolis "Rajaleidja" töötajad.
20.aprill
 • 12.50 politseiloeng 8. ja 9.klasside õpilastele
 • Toimub 8. klassi klassiõhtu.
17.-21. aprill
 • 8. klassis vahetusõpilane Tori koolist.
18.aprill
 • 1. - 5. klasside õpilased Põlvas jalgpallivõistlustel
13.aprill 
 • Rahvatantsurühm Põlvas koolinoorte tantsupeo II ülevaatusel
11.aprill
 • 12.50 KEAT esmaabi koolitus 6. klassi õpilastele.
8.aprill
 • Rahvamuusikapeo 2.eelproov Reolas. Osalevad Mary-Helene , Jaan Rudolf ja õpetaja Maaja.
7. aprill  
 • toimub vene keele päev Põlvas. " Vene köök"
6. aprill 
 • Maakondlik " Sudokude" lahendamise võistlus Orava Koolis.

4.-5. aprill
 • direktor Põlvamaa koolijuhtide kevadseminaril Kubijal.

4.-24.aprill
 • Lõimitud võru keele ja kultuuri õpe.
3.-7.aprill
 • 7.klassis vahetusõpilane Narvast
3. aprill  
 • Koolis "Rajaleidja" töötajad
 • Koolis vahetusõpilane Anna Derdessova 

29. märts
 • Rait, Kertu ja Karolina osalevad lugemisviktoriinil  Põlva raamatukogus.
 • 1.-3. kl  õpilased jalgpallivõistlustel Põlvas.
28. märts 
 • Õpetaja Heli Lumi KEAT koolitusel Põlvas 


27. märts 
 •  17.30   toimub hoolekogu  koosolek 

25. märts
 • Maaja Glaser, Mary Helene Vaher, Mirell Abel ja Kersti Glaser Kodutütarde 85. aastapäeva tähistamisel Estonias.

24. märts
 • Orava valla  25-aastapäeva tähistamine Orava koolis. Kõik õpilased esinevad kontserdil. Kontserdi algus 18.00. Kohal palume lastel olla 17.30. Selga rahvariided, kodutütarde või noorkotkaste vorm, valge pluus ja must seelik/püksid. Kellel puudub transpordi võimalus, palume ühendust võtta Liinaga: liina@orava.ee,  56917818
 • Õpetaja Kadri  koolitusel  Tartus." Kuidas saame lapsed lugema ja suhtlema?"

23. märts
 •  Õpetajad Marje ja Kadri  koolitusel  Põlvas." Luulest, lugudest ja draamast.


23-25 märts
 •  Mary Helene Vaher Kodutütarde üleriigilise koori proovis Tallinnas ja lõppkontserdil Estonias 
18-21 märts
 • Karl Kikas osales noorkotkaste salgajuhtude koolitusel Võrumaal Tsiatsungõlmaal. 

20. märts

 • kell 9.00 õppenõukogu
 • Õpetajad Marje, Ele ja Kadri koolitusel Tilsis.

17. märts kell
9.00 loovtööde kaitsmised. Osalevad 6.-9. klass.
16. märts 
 • Toimub matemaatikavõistlus "Känguru"
 • Eva-Lotta Krigul venekeelsete luuletuste lugemise konkursil.
15. märts käsitöö ja kodunduse olümpiaad Räpinas. Osalevad Getter, Margarita, Agnes ja õpetaja Marje
14. märts Emakeelepäeva tähistamine kell 9.50 aulas.
 • Toimuvad vabariiklikud pranglimise võistlused. Maakondlikust voorust pääsesid edasi vabariiklikku vooru Kaimar Rätsepp, Gerd Kerge, Andry Suurmann ja täiskasvanute vanuserühmas õpetaja Kadri.
 • Kell 11.50 väljasõit isamaalise omaloominguvõistluse auhinnaüritusele Värskasse. Kutsutud Birgit Rätsepp, Getter Dolgošev, Timo Lillmaa, Margarita Keerd, Agnes Keerpalu ja õpetaja Maarika Kaldmäe.
13. märts
 • Toimub hoolekogu koosolek
10. märts
 • 5.- 7. klasside klassiõhtu
8. märts
Nk ja Kt laskevõistlused Põlvas. 
Individuaalne arvestus: Jaan Rudolf Vaher- 3. koht, Margarita Keerd- 2.koht, Rain Oper- 2. koht, Eleri Urgard- 2.koht;
võistkondlik arvestus: Jaan Rudolf Vaher, Martty Kerge- 2. koht,  Agnes Keerpalu, Margarita Keerd- 2.koht, Rait Oper, Rain Oper- 1. koht. Tublid olid ka Tenely Palu, Annabel Abel, Kersti Glaser, Mihkel Toma, Karl Kikas, Roland Land, Roko-Julius Lõhmus, Kevin Loorits, Sander Süvaorg.


7. märts
 • Laskeharjutused Põlvas
 • Vene keele päev Vilustes.  Osalesid Britten Toomemägi ja Annabel Abel,
 • Võru keele olümpiaad. Osalevad Eva-Lotta, Katry Kerge. 
6. märts
 • 1.klassi klassiõhtu
 • Laskeharjutused Põlvas
4. märts   
  • Õpetaja Kadri  tantsupeo seminaril Tartus.
  3.-4. märts  Nk ja Kt laager Moostes
  2.  märts  
  • Karolina Rätsepp( 1. koht), Mirell Abel ( 2. koht ), Getter Dolgošev ( 1.koht) on kutsutud omaloominguvõistluse auhindade kätteandmise üritusele Ahja kultuurimajja. Õpetajad Kadri Kivit ja Maarika Kaldmäe.
  1. märts  Laskeharjutused Põlvas 28. veebruar Vastlakuklite küpsetamine. Vastlaliug.
  27.veebruar
  • 10.45 Rajaleidja tuleb majja, karjäärinõustamine 9. klassile.
  • 2. ja 3. klass osalevad projektis " Tere, kevad."
  23. veebruar
  • Eesti Vabariigi 99. aastapäevale pühendatud  aktus kell 11.50. Ootame osalema ka lapsevanemaid.
  22. veebruar
  Direktor nõupidamisel Põlvas lasteaias "Pihlapuu". Poisid võrkpallivõistlustel Põlvas.
  21. veebruar Laskeharjutused Põlvas
  16. veebruar
  • Venekeelsete luuletuste lugemise konkurss Kanepis. 
  •  "Nuputa" võistlused Räpinas.
  15. veebruar
  • Laskeharjutused Põlvas 
  14. veebruar
  • 5. tunni ajal sõbramängud 1.-5. klassile.
  • 6. tunni ajal sõbramängud 6.-8. klassini.
  • SÕBRANÄDALA KABETURNIIR. Selgitatakse
   välja klasside võitja. Võimalus kabet mängida on nädala lõpuni aulas:
   vahetundides, pikapäevarühmas, pärast kooli, noortekeskuses.
  7. veebruar
  • 1.-3. kl tüdrukute ja poiste rahvastepalli MV Põlvas.
  • Matemaatika olümpiaad Põlvas
  • 2.-3.klass osalevad Audentese Kooli projektis " Orav."
  5.veebruar
  • 2. ja 3. klass Võrus kinos

  4. veebruar bioloogiaolümpiaad Põlvas
          Getter Dolgošev  1. koht ( 9.klass), Aveliis Kasekamp 3. koht( 7.klass ), Margarita Keerd  5. koht ( 9.klass ) Õpetaja Kadri Kivit
                                                          GETTER PÄÄSES EDASI VABARIIKLIKULE OLÜMPIAADILE.

  3. veebruar
  • 6.-9. kl. tüdrukute ja poiste võrkpalli MV kooli liiga Põlvas.
  2. veebruar
  • Lasteaia õpetajate meeskonnakoolitus Põlvas Pihlapuu lasteaias.
  • Kell 14:00 Orava Vabadussamba juures Tartu rahu aastapäeva tähistamine.
  • 2.-3. veebruar direktor koolijuhtide konverentsil Pärnus.
  • 3.-4. klassi rahvatantsurühma ülevaatus Põlvas
  31. jaanuar
  • Naabervaldade delegatsioon Orava vallas. Külaliste vasuvõtt koolis.
  • 6.-9. kl poisid saalijalgpalli võistlusel Põlvas
  • 1.-3.klass osalesid küünlaümbriste ja patareide kogumise kampaanias.
  30. jaanuar
  • Emakeele olümpiaad Põlvas.
  • Getter Dolgošev võitis emakeele olümpiaadil 1. koha 9. klasside arvestuses, Mary Helene Vaher 5. koha ja Loren Seim 8. koha 8. klasside arvestuses (kõigi juhendaja Maarika Kaldmäe).
  28. jaanuar
    Õpetaja Katrin koolitusel
  24. jaanuar
    
  Direktor lasteaiadirektorite ja -õppealajuhatajate nõupidamisel Kõllestes
  21. jaanuar
  • Keemia olümpiaad Põlvas
  • Getter Dolgošev võitis 1. koha keemia olümpiaadil 9. klasside arvestuses (juhendaja Ene Säinast)
  19. jaanuar
  • "Kodutütred 85" üritus.  Esinemas olid Mirell Abel,Kertu Rätsepp, Kersti Glaser. Peavanema tänukirja sai Annabel Abel,
   ringkonnavanema tänukirja Greta Süvaorg, Berit Rätsepp, Kersti Glaser, Mary Helene Vaher, Margarita Keerd, Agnes Keerpalu, KertuRätsepp, Mirell Abel, Kairiin Koddala, Eva Lotta Krigul, Katry Kerge

  16. jaanuar
  • 4. kl tasemetöö loodusainetes
  14.-15. jaanuar
  • Kodutütarde keskkogu Tallinnas
  13. jaanuar
  • Õpetaja Kadri Tartus tahvelarvutite koolitusel
  4. jaanuar
  • Kell 9.00 õppenõukogu
  28. detsember
  • Kell 9.00 õpetajate töökoosolek
  21. detsember
  •  16. 00 toimub kooli jõulupidu
  20. detsember
  • 16.00 toimub lasteaia jõulupidu
  • Direktor hariduskonverentsil Põlvas
  19. detsember
  • Kell 8.45 advendi hommik. Külalistena õpetaja Toivo Hollo ja Ara Bander.
  16. detsember
  • Lasteaed Päkapikumaal. Väljasõit 12.15
  • Õpetaja Kadri Tartus tahvelarvutite jätkukoolitusel
  13. detsember Orava Kooli hoolekogu koosolek, algusega 17.30
  9. detsember
  6. klass Tartus
  7. detsember Põlvas bowlingut mängimas. Väljasõit 13.45

  29. november
  • 2.-5. klass Tartus teatris
  • Õpetaja Katrin Kadastik koolitusel.
  25.november
  24.november
  • Algklasside rahvatantsurühm osaleb Põlva kultuurikeskuses rahvatantsupäeval. Õpetajad Kadri Kivit ja Marje Ilves.
  • Õpetajad  Maaja ja Maarika  ja 8. ning 9.klassi õpilased Pärnus teatrietendusel "Boyband" (muusikaõpetajate ainesektsiooni üritus)
  23. november
  • 4. -5. klassi Dumle piirkondlikud (Tartu ja Tartumaa, Valgamaa, Võrumaa ja Põlvamaa) rahvastepallivõistlused Võrus. Orava Kooli tüdrukutel 3. koht (Mirell Abel, Kersti Glaser, Lisete Kõdala, Helena Rätsepp, Eleri Urgard,, Mairika Kerge, Berit Rätsepp, Greta Süvaorg)
  18.- 19. november
  • maakondlik nooremate NK ja KT õppelaager Orava koolis
  • Õpetaja Maaja ja Eva-Lotta Tartus Koolinoorte Laulu- ja Tantsupeo rahvamuusika infopäeval

  18. november
  • Orava Kooli töötajad külastavad Eesti Rahva Muuseumi ja vaatavad etendust "Vägi". Väljasõit 17.00.
  • 1.klass Värskas teatris
  16. november
  • Lasteaiaõpetajad Hele ja Rita koolitusel Põlvas lasteaias "Mesimumm" teema: "Ojast mereni"
  15.november
  • Töötukassa tööturgu tutvustav koolitus 8, ja 9. klasside õpilastele
  • 2.-3. klass ujumas

  11. november

  •  kell 8.00  "16. aastaselt valima“ - kodanikuaktiivsuse ja valimiste koolitund Orava Kooli 8. ja 9. klassi õpilastele
  • Õpetaja Kadri tahvelarvutite jätkukoolitusel Tartus
  • 4.klass osaleb võrus leiva-ja vana-aja kooliprogrammis
  10. november
  • Toimub mardilaat kell 12:00

  9. november
  • Põlvamaa koolide rahvastepallivõistlused 4. ja 5. klasside poistele ja tüdrukutele
  • Õpetajad Kaire ja Maaja Erasmus+ projekti kohtumisel Hispaanias
  • Lasteaias mardipäeva 
  8. november
  • Ujumine 2.-3.klass
  • Õpetaja Katrin koolitusel
  • Direktor koolijuhtide nõupidamisel Põlvas
  7.november
  • Võru keele nädal 07.11-11.11.2016. Võru keele nädala avaaktus kell 8.55Võro keele nädäli plaanih:

   Iispäiv- 8.55 aktus (kuul+latsiaid)
   tõsõpäiv- koolilatsõq võro keele lugõmisvõigõlusõl; koolimaja pääl võrokeeline võigõlusmäng

  • kolmapäiv- õdagu lätt latsiaid santma kell 17.30
   nel´äpäiv- koolih mardilaat kell 11.55-12.40, latsiaiah mardisandipido sandisaagist (perepäiv vanõmbidõga) kell 16.00
   riidi- kõik ainõtunniq ommaq võro keeleh
  4.november
  • "Rajaleidja" spetsialistid viivad läbi ümarlaua
  3. november
  • 7.-9. klassi õpilased osalevad noortekonverentsil Põlvas
  • Õpetaja Maaja vene keele ainesektsiooni koosolekul Põlvas

  2. november
  • Direktor esindab Põlvamaad KIK fookusgrupis Tallinnas
  • Õpetaja Maaja ainesektsiooni juhtide koosolekul Põlvas
  • Õpetaja Maaja  KT ja NK jõuluüritusel Tartus
  1. november
  • 2.-3. klass ujumas
   • Pallimängude treeningud Vendu Suurmanni juhendamisel teisipäeviti ja neljapäeviti 17.30.
  31. oktoober
  •  kell 14.30 õppenõukogu

  28. oktoober
  •  Lindora laat
  27. oktoober
  • Direktor osaleb lasteaiajuhtide koosolekul Mikitamäel.
  • Õpetaja Katrin Tartus haridusfestivalil
  • Õpetaja Maaja KT juhtide juhatuse koosolek Põlvas

  26. oktoober
  • Piiriveere Liidri koolituspäev Orava Koolis
  21.oktoober
  • Õpetaja Kadri tahvelarvutite koolitusel Tartus.
  • 2.-3. klass ujumas.
  • 5. klassi klassiõhtu
  20. oktoober
  • 8. klassi klassiõhtu
  • KT maakondliku ja üleriigilise võistluse võitjad ja õp Maaja preemiaüritusel Tartus ERMis.

  18. oktoober
  • 1. -6. klass Räpina Paberivabrikus ekskursioonil.
  • Õpetaja Heli Lumi TEK koolide koordinaatorite kokkusaamisel Põlvas
  15. oktoober
  • Annabel, Kairiin, Kertu ja  Mirell saavutasid üleriigilisel KT võistlustel Võrumaal  1. koha.
  14.-15.oktoober
  • NK ja KT rännak-õppelaager ja kokanduse õppelaager Piusas.
  14. oktoober
  • kell 12:00 "Sinu käed päästavad" praktiline elustamist õpetav koolitus 5. -9. klassi õpilastele, töötajatele ja
  lapsevanematele.
  13.oktoober
  • Õpetajad Marje, Maaja ja Kadri maakonna ainesektsiooni juhtide tänuüritusel Varbuses
  • 17:00 lasteaiarühma lapsevanemate koosolek.
  • Kell 9:00 algab eelkool.
  11. oktoober
  • 2. -3. klass Värskas ujumas.
  11.10-21.10 koolis Inimõiguste Instituudi rändnäitus "Inimõigustest Nõukogude ühiskonnas."
  • Kooli staadionil toimub maratonijooks.
  10.oktoober
  • Õpetaja Maaja  palvushommikusöögil Põlvas.
  7.oktoober
  • Toimub 6.-7. klassi klassiõhtu.
  • Õpetajad Maarika ja Marje osalevad 6.oktoobril võru keele õpetajate õppepäeval Võrus.
  •  Orava kooli oppaja  Marje jaga koolitusel  umma oppamiskogõmust teemal "Probleemilahendusliku meetodi
  (SPLO) pruukminõ võro keele tunnin".

  6.oktoober
  • Kooli külastab  fotograaf.
  • Kodutütred ja Noorkotkad maakondlikul matkamängul Põlvas. I koht: Kairiin Koddala, Annabel Abel, Greta Süvaorg, Kersti Glaser. Osalesid Tenely Palu, Mirell Abel, Heleri Urgard, Lisete Kõdala, Martty Kerge, Karl Kikas, Rasmus Süvaorg, Rait Oper, Rain Oper, Jaan Martin Vaher, Gerd Kerge, Helena Rätsepp, Lisete Kõdala
  5.oktoober
  • Õpetajad Maarika ja Marje osalevad 6.oktoobril võru keele õpetajate õppepäeval Võrus.
  •  Orava kooli oppaja  Marje jaga koolitusel  umma oppamiskogõmust teemal "Probleemilahendusliku meetodi
  (SPLO) pruukminõ võro keele tunnin".
  • Õpetaja Anne kirjastus Koolibri infopäeval Põlvas.
  • Kersti Glaser ja õpetaja Marje maakondlikul 4. klasside ettelugemise võistlustel Põlvas.
  Meeleolukat õpetajate päeva! Suur tänu, et oled õpetaja.
  4. oktoober
  • 18:00 Lapsevanemate üldkoosolek. 
  • Tervise teemadel esineb tervisespetsialist Kaire Zopp.
  • 17:00 Lapsevanemate koosolekud klassides.
  30. september
  • Toimub 2. ja 3. klassi klassiõhtu.
  • Õpetaja Anne kirjastus Avita õppepäeval Põlva Kultuurikeskuses
  29. september     
  • 8. klass ja õpetaja Maarika Kaldmäe Vastseliinas kohtumisõhtul.
  28. september     
  • Õpetaja Maarika emakeeleõpetajate teabepäeval Tartus. 
  • Lasteaias toimub seenenäitus.
  23. september     
  • Kooli sünnipäeva tähistamine.
  21. september     
  • Direktor ja õpetaja Kadri Tartus "Teeme+" infopäeval.
  • Põlva MK koolide jalgpalli MV.
  20. september     
  • Kell 14.30 õppenõukogu koosolek.
  19. september
  • Tallinna Polütehnikumi õpilane Andres alustab praktikat Orava Koolis
  • Direktor ja õpetaja Ene nõupidamisel Vastseliinas.
  17. september     
  • KT üleriigilised olümpiamängud Põlvas
  16. september     
  • KT üleriigilised olümpiamängud Põlvas.
  • Avatseremoonial esinesid Mary Helene Vaher, Karolin Tuul ja Loren Seim.
  15. september     
  • Kell 10.00 lasteaiarühmas käis külas politseitöötaja Silja. 
  • Muusikaõpetajate ainesektsioon Põlvas.
  • 12.00-14.00 toimub koolis orienteerumispäevak.
  Spordinädal Terve Eesti eest!
  10.09. -18.09. 2016 
      
  14. september     
  • KIK projekti raames 4. - 6. klass Karula Rahvuspargis.
  13. september     
  • KIK projekti raames lasteaed Pokumaal.
  12. september     
  • KIK projekti raames 1. - 3. klass Vastselinna Piiskoplinnuses.
  10.september
  Õpetajad Kadri ja Heli Tartus tantsupeo seminaril.
  Õpetaja Maaja KT Keskkogul Tallinnas.

  9.september
  • 6. ja 7. klass Põlvas bowlingut mängimas.
  6.september      
  • Õpetaja Maaja NK ja KT juhtide koosolekul Tännassilmas.
  • Direktor  nõupidamisel Tilsis.
  1. september     
  • 9.00 aktus. Järgneb klassijuhataja tund.