1997

1. Hiieste

Heleri

2. Järg

Jannar

3. Kaselaan

Reilika

4. Lilloveer

Reigo

5. Lõhmus

Keiti

6. Raud

Tarmo

7. Rehemets

Jaanus

8. Sulg

Elen

9. Türkson

Klaarika

10. Zopp

Valmer

Klj.Maarika

Kaldmäe