KOOLI PIDAJA: VÕRU VALLAVALITSUS
VÕRUMÕISA TEE 4A 65605, VÕRU LINN
KODULEHT: HTTP://WWW.VORUVALD.EE
TELEFON: 782 1576; E-POST VALD@VORUVALD.EE 

Kasulikke kontaktnumbreid õpilastele, õpetajatele  , lastevanematele


lasteabitelefon 116 111; info@lasteabi.ee; SKA


• ohvriabi 16106; ohvriabi@ensib.ee


• Politsei 112; murelink@politsei.ee


• veebipolitseinik; maarja.punak@politsei.ee


• hädaabinumber 112


• lastearsti infoliin 1599


• perearsti infoliin 1220


• lasteombudsman 693 8424 info@oiguskantsler.ee  

www.lasteombudsman.ee


• Võrumaa Rajaleidja keskus 5886 0716