ESMASPÄEVTEISIPÄEVKOLMAPÄEVNELJAPÄEVREEDE
1.KLASSEESTI KEEL
MUUSIKA
KUNSTIÕPETUS
KEHALINE  KASV

EESTI KEEL
MATEMAATIKA
LOODUSÕPETUS
VÕRU KEEL
EESTI KEEL
KUNSTiÕPETUS
EESTI KEEL
MATEMAATIKA
KEHALINE  KASV

EESTI KEEL
EESTI KEEL
MATEMAATIKA
KEHALINE KASV
KUNSTIÕPETUS
EESTI KEEL
MATEMAATIKA
MUUSIKA
2.KLASSMATEMAATIKA
LOODUSÕPETUS
KUNSTIÕPETUS
KEHALINE KASV


MUUSIKA
EESTI KEEL
EESTI KEEL
LOODUSÕPETUS
VÕRU KEEL
MATEMAATIKA
KUNSTIÕPETUS
EESTI KEEL
EESTI KEEL
KEHALINE KASV
EESTI KEEL
MATEMAATIKA
EESTI KEEL
MATEMAATIKA
KEHALINE KASV
KUNSTIÕPETUS
MATEMAATIKA
EESTI KEEL
LOODUSÕPETUS
MUUSIKA
3.KLASSEESTI KEEL
MUUSIKA
KUNSTIÕPETUS
KEHALINE KASV
INGLISE KEEL

EESTI KEEL
MATEMAATIKA
LOODUSÕPETUS
VÕRU KEEL

EESTI KEEL
INGLISE KEEL
EESTI KEEL
MATEMAATIKA
KEHALINE KASV
LOODUSÕPETUS

EESTI KEEL
EESTI KEEL
MATEMAATIKA
KEHALINE KASV
KUNSTIÕPETUS
INGLISE KEEL
KUNSTIÕPETUS
EESTI KEEL
MATEMAATIKA
MUUSIKA

4.KLASSMATEMAATIKA
TEHNOLOOGIA
TEHNOLOOGIA
INGLISE KEEL
MUUSIKA
KEHALINE KASV P

MUUSIKA
EESTI KEEL
KUNSTIÕPETUS
LOODUSÕPETUS
VÕRU KEEL
KEH K TMATEMAATIKA
INGLISE KEEL
EESTI KEEL
EESTI KEEL
INGLISE KEEL
KEH K T

MATEMAATIKA
EESTI KEEL
MATEMAATIKA
INGLISE KEEL
KEHALINE KASV P
MATEMAATIKA
EESTI KEEL
LOODUSÕPETUS
KEHALINE KASV 
INIMESEÕPETUS

5.KLASSAJALUGU
TEHNOLOOGIA
TEHNOLOOGIA
INGLISE KEEL
MUUSIKA
KEHALINE KASV P
INIMESEÕP
EESTI KEEL
KUNSTIÕPETUS
MATEMAATIKA
INGLISE KEEL

LOODUSÕPETUS
KIRJANDUS
VÕRU KEEL
MATEMAATIKA
EESTI KEEL

KIRJANDUS
MATEMAATIKA
INGLISE KEEL
MATEMAATIKA
KEHALINE KASV 
EESTI KEEL
MATEMAATIKA
KIRJANDUS
KEHALINE KASV

LOODUSÕPETUS
INGLISE KEEL
6.KLASSAJALUGU
LOODUSÕPETUS
VENE KEEL
TEHNOLOOGIA
TEHNOLOOGIA
KEHALINE KASV P
INGLISE KEEL
KUNSTIÕPETUS
EESTI KEEL 
VENE KEEL
MATEMAATIKA
INGLISE KEEL
KEHALINE KASV T

KIRJANDUS
LOODUSÕPETUS
VÕRU KEEL
MATEMAATIKA
EESTI KEEL
KEH K T
AJALUGU
KIRJANDUS
MATEMAATIKA
INGLISE KEEL
MATEMAATIKA
KEHALINE KASV P
ÜHISKONNAÕPETUS
VENE KEEL
EESTI KEEL
MATEMAATIKA
LOODUSÕPETUS
INGLISE KEEL
VENE KEEL
MUUSIKA
7.KLASSVENE KEEL
INGLISE KEEL
MATEMAATIKA
TEHNOLOOGIA
TEHNOLOOGIA

KEHALINE KASV T
KUNSTIÕPETUS
VENE KEEL
LOODUSÕPETUS
MATEMAATIKA
KIRJANDUS

KEHALINE KASV P
VENE KEEL
MATEMAATIKA
GEOGRAAFIA
EESTI KEEL
VÕRU KEEL
KIRJANDUS
KEHALINE KASV P
AJALUGU
EESTI KEEL
BIOLOOGIA
MATEMAATIKA
INIMESEÕPETUS

KEHALINE KASV T
LOODUSÕPETUS
AJALUGU
INGLISE KEEL
MATEMAATIKA
INGLISE KEEL
MUUSIKA

8.KLASSBIOLOOGIA
INGLISE KEEL
INIMESEÕPETUS
VENE KEEL
EESTI KEEL
TEHNOLOOGIA
TEHN/P  KEH /T
KEEMIA
MATEMAATIKA
FÜÜSIKA
VENE KEEL
KIRJANDUS
BIOLOOGIA
KEH K P/ TÖÖÕP /T
AJALUGU
GEOGRAAFIA
MATEMAATIKA
FÜÜSIKA
EESTI KEEL
KIRJANDUS
KEHALINE KASV P
VENE KEEL
MATEMAATIKA
KUNST
KEEMIA
MATEMAATIKA
VÕRU KEEL
KEHALINE KASV T
GEOGRAAFIA
INGLISE KEEL
AJALUGU
INGLISE KEEL
EESTI KEEL
MATEMAATIKA
MUUSIKA
9.KLASSINGLISE KEEL
MATEMAATIKA
INGLISE KEEL
FÜÜSIKA
GEOGRAAFIA
TEHNOLOOGIA 
KEHALINE KASV T
MATEMAATIKA
KEEMIA
BIOLOOGIA
EESTI KEEL
AJALUGU
FÜÜSIKA
KEHALINE KASV P
KIRJANDUS
VENE KEEL
AJALUGU
ÜHISKONNAÕPETUS
MATEMAATIKA
BIOLOOGIA
KEHALINE KASV P
KEEMIA
VENE KEEL
EESTI KEEL
KUNST
MATEMAATIKA
KIRJANDUS
KEHALINE KASV T
VENE KEEL
GEOGRAAFIA
VÕRU KEEL
ÜHISKONNAÕPETUS
MATEMAATIKA
INGLISE KEEL
MUUSIKA