Norplus projekt

2015/2016 õppeaastal projekt „Forest for Rest“. Projekti partnerkoolid on Meirani Kalpaka Pamatskola (Läti ), Kolin koulu (Soome), Orava Kool (Eesti). Projektikohtumised toimuvad ühe õppeaasta jooksul kõigis koolides: oktoober (Läti), märts (Eesti), mai (Soome). —

Projekti peamine eesmärk on suurendada õpilaste teadmisi looduskeskkonnast ja kokkuhoiust.

Võtmeteemaks, läbi mille tegevused toimuvad, on mets. —

Kaasnevad projektieesmärgid on: Õpilaste ja õpetajate keskkonnaalaste teadmiste suurendamine ja võrdlemine erinevate maade kontekstis;—

Keskustest kaugemal elavatele õpilastele reisivõimaluse pakkumine;—
Suhtlus võõrkeeles;

— Erinevad ainealased teadmised: IT, võõrkeel, loodusõpetus, tehnika, sport .