Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetatud projekt


2016/2017 õppeaastal projekt "Orava Kooli õpilaste Keskonnaalaste pädevuste suurendamine". KIK finantseerib Orava Kooli projekti abikõlblikke kulusid summas 1 881.13 eurot, et suurendada Orava Kooli õpilaste keskkonnaalaseid pädevusi.