Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, uksed alates esmaspäevast, 16. märtsist ning lähevad üle distantsõppele. Iga kahe nädala järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.

Seega koolimaja on suletud.

Koolis toimub distantsõpe (e-kooli kaudu).

NB! Lugupeetud lapsevanem, palun teavita klassijuhatajat haigestunud (olenemata haigusest) õpilastest. 

Eriolukorra lõpuni PEAVAD lapsed viibima oma kodudes!

Orava Kooli lasteaiarühm ei tööta 17.03.-12.04.2020. Erakorralise lasteaia vajaduse tekkimisel   või muudes küsimustel võtta ühendust direktor Ele Rahaga 53436034;  ele@orava.ee.

Orava Kooli missioon on:                                                                      

Kaasaegne ja turvaline keskkond  

Lapse individuaalsusega arvestamine

Kodukoha ja paikkonna kultuuriloo väärtustamine

Tervisliku eluviisi kujundamine

Sotsiaalsete suhtlemisnormide kujundamine

Orava Kool on kodukohas võimetekohast arengut soodustav keskkond, mis võimaldab kujuneda positiivse ellusuhtumisega inimeseks, kes väärtustab mitmekülgset haridust, suudab teha valikuid ning oma tegude eest vastutada.Oraval on head võimalused alus-, alg- ja põhihariduse omandamiseks, huvi-, spordi- ja kultuuritegevuseks.