ÜLDTÖÖPLAAN
ORAVA KOOLI PÕHIMÄÄRUS
ORAVA KOOLI ÕPPEKAVA
ORAVA KOOLI ARENGUKAVA 2016-2020
ORAVA PÕHIKOOLI ÕPPEKAVA
LAPSE KOOLIEELSESSE LASTEASUTUSSE VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE KORD
LASTEASUTUSE KOHA TAOTLUS
PALGAKORRALDUSE JUHEND
PIKAPÄEVARÜHMA JA OOTE AVALDUSED
SÕIDUPÄEVIK
ISIKLIKU SÕIDUAUTO KASUTAMISE ARUANNE