1963

1. Erik

Heinrich

2. Hirv

Lya

3. Hääl

Avo

4. Ilves

Eda

5. Jõgiste

Virve

6. Kommer

Helju

7. Kuka

Kaimi

8. Kuus

Heino

9. Miks

Kalev

10. Moor

Ene      

11. Oper

Sirje     

12. Peedomaa

Anu  

13. Raud

Tambet

14. Sarapuu

Heino