Maaja Glaser           vene keel, muusika,                 maajaglaser@gmail.com
                                    võru keel
Kaire Hakk               inglise keel                                 kaire.hakk@gmail.com  
Marje Ilves               kodundus, käsitöö,                   oravamarje@gmail.com
                                    klassiõpetaja , võru keel      
Katrin Kadastik      klassiõpetaja,                             Katrin.Kadastik@mail.ee
                                    inglise keel
Maarika Kaldmäe   eesti keel, kirjandus                maarikakaldmae@gmail.com
                                    ajalugu, võru keel, kunst
Kadri Kivit                klassiõpetaja, bioloogia,         kadrikivit@gmail.com
                                    loodusõpetus
Heli Lumi                 kehaline kasvatus,                     lumihell@gmail.com
                                   inimeseõpetus, geograafia
Anne Pisukov         raamatukoguhoidja,                  anne.pisukov@gmail.com
                                   pikapäevaõpetaja
Piret Pärn               matemaatika, füüsika                 piretparn@gmail.com
Harri Sarapuu        tööõpetus                  harrisarapuu@gmail.com                
Ene Säinast            keemia, ajalugu                            ene@orava .ee
Tiina Lõhmus         kokk            tiina.lohmus@mail.ee
Vaike Jaanus          kokk           
Maarika Kolk          koristaja           kolkmaarika@hot.ee
Gertel Lübeck    koristaja
Teemar Säinast     majandusjuhataja       sainastteemar@gmail.com
Rita Toma               lasteaia õpetaja
Katrin Liivak          lasteaia õpetaja abi
Lea Hanschmidt   lasteaia õpetaja