Sihtasutus Archimedes toetas Orava kooli ja MTÜ Rahvusvaheline Maja
noortekohtumist IDEE 45. Projekti eesmärk on õppimiskogemuse kaudu
ergutada Eestis elavate 11-19- aastaste eri emakeelega noorte
omavahelist suhtlemist, üksteisemõistmist ja arengut.
Projekti pealkiri oli "Sõpradeks läbi rahvakultuuri". Toimus 2
noortekohtumist: üks Orava koolis (27-30 juuni 2019) ja teine Peetri
koolis (17-20 august 2019). Kohtusid eesti keelt ja araabia keelt
kõnelevad noored. Suhtlesime eesti keeles, sest kõik õpivad eesti
keelt.
Toimusid erinevad õpitoad: rahvalaulud, tantsud, liivatrükk, seebi
viltimine, suitsusaunas käimine. Noored viisid läbi matkamängu
Piusas, käisime Obinitsa muuseumis, külastasime erinevaid kirikuid
Tallinnas ning saime maitsta araabia ja eesti toite.
Toimusid diskussioonid, arutelud eesti ja araabia kultuuride teemadel.
Projektis osalemine oli noortele heaks võimaluseks ja kogemuseks
mitteformaalseks õppeks. Noored said ettekujutuse projekti algatamisest
ja läbiviimisest.SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK)
nõukogu otsustas 12.06.2018 koosolekul toetada 2018/2019 õppeaastal Orava Kooli projekti nr 14501 „Loodusega sõbraks!“ taotlust 1 768.61 euroga. Projekti raames külastavad lasteaialapsed Piusa Külastuskeskust ja koolilapsed Võrtsjärve Õppekeskust.


Proge Tiiger 
seadmete taotlemise eesmärgiks oli võtta need kasutusele lasteaias ja koolis nii huviringis kui integreerituna õppetöösse ka mitmetes ainetundides LASTE MITMEKÜLGSEKS ARENDAMISEKS. Projekti rahastati kevadel 2017 summas 3125,08. Kõik seadmed on kasutusele võetud.


Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetatud projektid:

2017/2018 õppeaasta projekt "Lapsed loodusesse"
. KIK finantseerib Orava Kooli projekti abikõlblikke kulusid summas 2820.00 eurot, et suurendada Orava Kooli õpilaste keskkonnaalaseid pädevusi.    

2016/2017 õppeaasta projekt "Orava Kooli õpilaste keskkonnaalaste pädevuste suurendamine".
KIK finantseerib Orava Kooli projekti abikõlblikke kulusid summas 1 881.13 eurot, et suurendada Orava Kooli õpilaste keskkonnaalaseid pädevusi.    

Nordplus projekt

2015/2016 õppeaastal projekt „Forest for Rest“. Projekti partnerkoolid on Meirani Kalpaka Pamatskola (Läti ), Kolin koulu (Soome), Orava Kool (Eesti). Projektikohtumised toimuvad ühe õppeaasta jooksul kõigis koolides: oktoober (Läti), märts (Eesti), mai (Soome).

 • Projekti peamine eesmärk on suurendada õpilaste teadmisi looduskeskkonnast ja kokkuhoiust. Võtmeteemaks, läbi mille tegevused toimuvad, on mets.

 • Kaasnevad projektieesmärgid on: Õpilaste ja õpetajate keskkonnaalaste teadmiste suurendamine ja võrdlemine erinevate maade kontekstis;

 • Keskustest kaugemal elavatele õpilastele reisivõimaluse pakkumine;

 • Suhtlus võõrkeeles;

 • Erinevad ainealased teadmised: IT, võõrkeel, loodusõpetus, tehnika, sport .


 • Erasmus+ projekt

2015 – 2018 Erasmus+ projekt „Spring Celebration“. Projekti partnerid: ZS Hlavna 5 Druzstevna pri Hornade (Slovakkia, juhtivpartner), CELFF - Colégio Guadalupe (Portugal), ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 Ortona (Itaalia), Escola Salvador Espriu Montgat (Hispaania), Orava Kool (Eesti). Projektikohtumised toimuvad korra kõigis partnerkoolides ja kaks korda juhtivpartneri koolis ( projekti alustamine ja lõpetamine).

Projekti eesmärgid ja neist lähtuvad tegevused: keskkonnaharidus, traditsioonid, tervislik toit ja head eluviisid, sport, IT teadmised, inglise keel.

 • Poster oma kooli ja piirkonna kohta;

 • Rainbow ( prügi sorteerimine – eri värvi korvikesed) detsember / jaanuar 2015;

 • Landart: looduslikest materjalidest kunst 2016 veebruar;

 • Olümpiamängud (spordipäev) 2016 mai/juuni;

 • Paberipüramiid, 2016 sept – dets.; vanapaberi kogumine, mida saab teha vanapaberist?

 • Patareide kogumise kampaania 2016/17 nov. – jaan.;

 • Rahulolev sööja 2017 veebr- - aprill;

 • Keskkond ja meie 2017;

 • Kevadfestival 2018.